Garanti Şartları

Garanti süreleri ve koşulları ile ilgili bilgiler her ürünün içerisinde yer alan garanti belgesinde açıkça ifade edilmektedir ve bu garantiye dair hususlar her ürün bazında değişiklik gösterebilir. Satın alınan ürünlere ilişkin faturalar garanti belgesi yerine geçmemektedir.

Garanti süresi ürünün tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmesi halinde garanti süresi bu ölçü birimi dolana kadar geçerlidir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen ürünün garanti süresi, satın alınan ürünün kalan garanti süresi ile sınırlı olup, onarım amaçlı servise giren ürünlerin serviste geçirdikleri süre garanti süresine eklenir. Her halde servise gönderilen ürünün tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

Malın tamirinin tamamlandığı tarih tüketiciye telefon, kısa mesaj, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla bildirilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü yetkili servis istasyonuna aittir. Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez.

Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı içerisinde değerlendirilmez.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda siz müşterilerimiz,
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Ücretsiz onarım hakkının kullanılması halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talep edilebilir.

Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanılabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın müşteri açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir ya da şikayet ve itirazlarınız konusunda başvurularınızı tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine iletebilirsiniz.

× Buyrun! Size nasıl yardımcı olabilirim?